Nuôi dưỡng tinh thần trong sáng trong đội ngũ cán bộ trẻ (21/03/2023)

Chủ trì Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhắn nhủ: Lớp trẻ hôm nay hãy cố gắng nuôi dưỡng tinh thần trong sáng, tâm huyết, nỗ lực vì dân tộc, đất nước...

Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”. 

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có hơn 60 đại biểu là thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đang công tác tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cùng với đó, là sự tham dự của gần 1.000 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành gồm thường trực các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy; Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn; lãnh đạo cấp sở trẻ dưới 40; thường trực các tỉnh, thành đoàn trưởng thành trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quang cảnh Tọa đàm tại điểm cầu Trung ương

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy nêu rõ, kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là việc làm thường xuyên, liên tục trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. 

Từ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác cán bộ, nhiều chương trình, đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý trẻ đã được ban hành.

Tính ở thời điểm tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổng số cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp huyện và tương đương là 4.959/34.444 cấp ủy viên cấp huyện, đạt tỷ lệ 14,40%; cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp tỉnh và tương đương là 179/2.669 cấp ủy viên cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 6,71%.

Trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, tổng số cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Quốc hội là 48/499, đạt tỷ lệ 9,62%; tổng số cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 510/3.721, đạt tỷ lệ 13,71%; tỷ lệ này ở cấp huyện là 5.010/22.459 chiếm 22,22%; cấp xã là 88.190/239.752, đạt tỷ lệ 36,78%.

"Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác cán bộ Đoàn nói riêng và cán bộ trẻ nói chung vẫn còn những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Tỉ lệ cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn ít; năng lực cán bộ trẻ chưa đồng đều; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện… Một số khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ trẻ chưa được quan tâm chú trọng dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra", Bí thư thứ nhất nói.

Phát biểu tại Tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên luôn là những lớp người giàu hoài bão, ước mơ, tinh thần trong sáng, tâm huyết nỗ lực vì dân tộc, đất nước; đồng thời, nhắn nhủ “lớp trẻ hôm nay hãy cố gắng nuôi dưỡng tinh thần trong sáng đó, đừng nghĩ nhiều quá về lợi ích, vị trí. Trẻ mà nghĩ nhiều về lợi ích, vị trí quá thì sự trong sáng lành mạnh không còn. Đây là chia sẻ của tôi – một người từng có 28 năm trong Đoàn Thanh niên, trong đó 10 năm làm việc ở Trung ương Đoàn. Tôi rất mong các bạn thanh niên giữ gìn sự trong sáng lành mạnh đó”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Đoàn Thanh niên lúc nào cũng phải luôn cổ vũ, động viên cho thanh niên Việt Nam tinh thần lý tưởng cách mạng, hoài bão, mơ ước cống hiến không ngừng cho đất nước, dân tộc; đồng thời cho biết, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn sẽ trực tiếp đi khảo sát một số nơi có chính sách tốt, từ đó, đề xuất Bộ Chính trị có chính sách để cán bộ trẻ có năng lực nổi trội, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng có bước đi tốt hơn, thuận lợi để kế thừa, phát huy trong thời gian tới.

Trong chương trình, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với nhiều thông tin, số liệu, kinh nghiệm quốc tế quan trọng; qua đó, giúp các đại biểu nắm, hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.

Để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Đổi mới công tác quy hoạch, tạo đột phá trong công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; gắn với trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch; xây dựng một số chính sách đặc thù. Đặc biệt, cần hoàn thiện cơ chế, thu hút, tạo nguồn, tuyển dụng, trọng dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng; giao nhiệm vụ thử thách, rèn luyện lớp cán bộ kế cận; động viên cán bộ trẻ tự giác, tích cực, chủ động phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tại Tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26 được đề cập, như: Vai trò của người đứng đầu, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý… 

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng dự tại điểm cầu Trung ương

Đề cập những hạn chế trong công tác thu hút, trọng dụng cán bộ trẻ tại Thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho hay: Mục tiêu, chỉ tiêu về cán bộ trẻ tham gia các cấp vẫn chưa đạt, kết quả cũng còn trồi sụt, chưa thật sự bền vững. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở vai trò người đứng đầu. Nhiều nơi triển khai bài bản nhưng cũng có địa phương, đơn vị do thường xuyên thay đổi người đứng đầu cho nên tính bền vững chưa được bảo đảm. Từ năm 2012, Hà Nội đã tham mưu và được Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, đẩy mạnh chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đến năm 2013, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết về trọng dụng về các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, kết quả còn khiêm tốn.

Đơn cử như câu chuyện tuyển dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện, đến thời điểm này, Hà Nội đã tuyên dương hơn 2.000 thủ khoa xuất sắc nhưng chỉ tuyển dụng được khoảng 200 thủ khoa về làm việc tại các cơ quan Thành phố, đạt 10%. "Để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, điều quan trọng nhất là người đứng đầu. Nếu người đứng đầu có trách nhiệm, quan tâm đến vấn đề này thì sẽ đạt được sự chuyển biến, hiệu quả. Bên cạnh thu hút cán bộ trẻ làm cán bộ công tác quản lý, cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng là trưởng các nhóm nghiên cứu" - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề xuất.

Đồng tình về vai trò của người đứng đầu trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, tỷ lệ cán bộ trẻ ở nhiều cơ quan, đơn vị và trong quy hoạch nhiệm kỳ không cao; cần phát huy vai trò người đứng đầu bảo đảm nguồn cán bộ trẻ kế cận trong mỗi khóa, nếu khuyết phải kiện toàn, bổ sung. Đối với cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị phải có tinh thần dấn thân, chấp nhận nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, có sản phẩm tốt ở mọi vị trí công việc. Việc thi tuyển công chức cũng nên xem xét tổ chức thường xuyên. Đặc biệt, cần quan tâm đến cán bộ Đoàn và tiếp tục coi tổ chức Đoàn là môi trường đào tạo, rèn luyện để cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và rút ngắn thời gian thi tuyển công chức, thay vì 5 năm một lần, thì sẽ khó duy trì đội ngũ cán bộ trẻ thường xuyên liên tục bên cạnh việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực vượt trội.

Cũng là người trưởng thành từ chương trình quy hoạch cán bộ trẻ của Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu nêu thực tế, từ nhiệm kỳ vừa rồi, tỉ lệ cán bộ trẻ có nhiều khó khăn, vướng do nhiều quy định. Để đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo cán bộ, đặc biệt đảm bảo cơ cấu “3 độ tuổi” là một nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không sẽ không có lực lượng để kế thừa. Vì vậy, giữa nhiệm kỳ, nên cho tăng 10% tỉ lệ cấp ủy, bổ sung đảm bảo cán bộ trẻ, có nguồn cán bộ trẻ để đào tạo. Có giải pháp để có nguồn cán bộ trẻ nổi trội, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, có sản phẩm cụ thể mạnh dạn bố trí, giới thiệu tham gia cấp ủy; Đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, đánh giá chính xác năng lực hiệu quả của cán bộ, để khi giới thiệu, cất nhắc vị trí cán bộ trẻ thì có tính thuyết phục cao./.

Minh Châu

Nguồn: dangcongsan.vn; Số ra ngày 16/3/2023

Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top