VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

04-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025". Chương trình 26/10/2020
05-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII về "Phát huy vai trò tổ chức Đảng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh". Chương trình 26/10/2020
03-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 Chương trình 06/10/2020
02-CTr/ĐUK Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chương trình 25/08/2020
01-CTr/ĐUK Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chương trình 20/08/2020
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 26/8 đến ngày 08/9/2019) Chương trình 26/08/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 12/8 đến ngày 25/8/2019) Chương trình 12/08/2019
62-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 Chương trình 01/08/2019
-CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 29/7 đến ngày 11/8/2019) Chương trình 29/07/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 15/7 đến ngày 28/7/2019) Chương trình 15/07/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 01/7 đến ngày 14/7/2019) Chương trình 01/07/2019
61-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 Chương trình 01/07/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 17/6 đến ngày 30/6/2019) Chương trình 18/06/2019
60-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 Chương trình 03/06/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 03/6 đến ngày 16/6/2019) Chương trình 03/06/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (Từ ngày 06/5 đến ngày 19/5/2019) Chương trình 06/05/2019
59-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 Chương trình 02/05/2019
CTr-ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối từ ngày 15/4 đến ngày 28/4/2019 Chương trình 15/04/2019
58-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 Chương trình 03/04/2019
CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối (từ ngày 01/4 đến ngày 14/4/2019) Chương trình 02/04/2019

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top