Cơ cấu tổ chức của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI:

       - Đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối;

II. CÁC PHÒNG, BAN ĐẢNG ỦY KHỐI:

1. BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI:

       - Đ/c Trần Thị Hoàng Hậu - UV BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Bùi Văn Tuân - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Nguyễn Thị Bích Hậu - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

2. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI:

       - Đ/c Vũ Văn Phương - UV BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

3. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI:

       - Đ/c Trần Viễn Chinh - UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Trần Thị Tuyết Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

4. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI:

        - Đ/c Nguyễn Quang - UV BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối;

        - Đ/c Lê Thị Ngọc Trâm - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối;

        - Đ/c Trần Thị Như Ngân - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối;

        - Đ/c Võ Thị Hậu - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Hà Thúc Ninh - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Khối;

       - Đ/c Nguyễn Thị Linh Chi - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Khối.

       - Đ/c Nguyễn Minh Tình - Nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối.

5. VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI:

       - Đ/c Bùi Lê Khánh - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối;

      - Đ/c Nguyễn Thị Cảnh - Chuyên viên Đoàn Thanh niên Khối.


ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top