TRAO ĐỔI

Bạn đọc: Nguyễn Văn A

Hỏi: Sau khi chi bộ xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên trong chi bộ, chi ủy làm báo cáo nêu rõ việc chi bộ xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên gửi Ban thường vụ đảng ủy Sở. Tuy nhiên, khi đánh giá công tác cuối năm, chi bộ bị đảng ủy phê bình là không nộp đầy đủ hồ sơ thi hành kỷ luật đảng viên. Vậy báo cáo cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên trong chi bộ gồm những văn bản gì là đủ? (02/08/2017)

Trả lời:

Theo Khoản 4, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) quy định: “Quyết định của cấp dưới về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải báo cáo lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp; nếu đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên viên đó là thành viên”. 
Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 39, Quy định 30 quy định: “Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong vong 10 ngày, chi ủy ban hành quyết định kỷ luật trao cho đảng viên bị kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ. Quyết định kỷ luật của chi bộ (trong đảng bộ bộ phận, trong đảng bộ cơ sở) được đóng dấu của đảng ủy cơ sở vào phía trên, góc trái. Đảng ủy cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải ra quyết định chuẩn y”. 
Căn cứ các quy định trên, sau khi biểu quyết kỷ luật đảng viên, chi bộ phải báo cáo bằng văn bản với đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, đồng thời nếu đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của đảng thì phải gửi quyết định kỷ luật, vừa phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên và lưu hồ sơ theo quy định. Không phải nộp đầy đủ hồ sơ thi hành kỷ luật đảng viên cho Đảng ủy. 


ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top