Tài liệu đại hội cơ sở (14/02/2020)

Biểu mẫu phục vụ đại hội các tổ chức cơ sở đảng!

Hướng dẫn quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng (02/04/2018)

Hướng dẫn quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Bình Định

Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức (02/04/2018)

Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ Đảng viên (02/04/2018)

Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý hồ sơ Đảng viên


ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top