VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

29-HD/ĐUK Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK, ngày 08/02/2023 về hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023 Hướng dẫn 09/02/2023
28-HD/ĐUK Hướng dẫn số 28-HD/ĐUK, ngày 08/11/2022, hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước Hướng dẫn 10/11/2022
26-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Hướng dẫn 14/07/2022
25-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" Hướng dẫn 06/07/2022
59-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở Hướng dẫn 16/06/2022
60-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Hướng dẫn 16/06/2022
61-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Hướng dẫn 16/06/2022
24-HD/ĐUK Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Hướng dẫn 28/03/2022
23-HD/ĐUK Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 Hướng dẫn 18/03/2022
22-HD/ĐUK Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 Hướng dẫn 18/03/2022
21-HD/ĐUK Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 Hướng dẫn 22/02/2022
19-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hướng dẫn 24/12/2021
18-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 Hướng dẫn 23/12/2021
02-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm Hướng dẫn 29/11/2021
17-HD/ĐUK Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới Hướng dẫn 04/11/2021
16-HD/ĐUK Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 (Tải file Biểu mẫu tại mục: Văn bản / Biểu mẫu) Hướng dẫn 28/10/2021
15-HD/ĐUK Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (Tải file Nội dung chuyên đề tại mục: Văn bản / Chuyên đề) Hướng dẫn 26/10/2021
14-HD/ĐUK Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Hướng dẫn 07/05/2021
13-HD/ĐUK Hướng dẫn quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng Hướng dẫn 19/04/2021
11-HD/ĐUK Hướng dẫn về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư (Tải Biểu mẫu đính kèm tại mục: Văn bản/Biểu mẫu). Hướng dẫn 06/04/2021

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top