VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

79-KH/ĐUK Kế hoạch số 79-KH/ĐUK thực hiện NQ số 27 của BCH TW Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới Kế hoạch 18/07/2023
78-KH/ĐUK Kế hoạch số 78-KH/ĐUK triển khai thực hiện Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 Kế hoạch 22/05/2023
76-KH/ĐUK Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Kế hoạch 16/05/2023
77-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH TW Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với HTCT trong giai đoạn mới Kế hoạch 16/05/2023
73-KH/ĐUK Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới Kế hoạch 08/05/2023
74-KH/ĐUK Ké hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và NN ta ngày càng TSVM" của đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Kế hoạch 08/05/2023
66-KH/ĐUK Kế hoạch số 66-KH/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hoá Viêt Nam" (1943 - 2023) Kế hoạch 07/03/2023
62-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Kế hoạch 09/02/2023
57-KH/ĐUK Kế hoạch số 57-KH/ĐUK về công tác khoa giáo năm 2023 Kế hoạch 13/01/2023
58-KH/ĐUK Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2023 Kế hoạch 13/01/2023
60-KH/ĐUK Kế hoạch số 60-KH/ĐUK, về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của ban Bí thư Kế hoạch 13/01/2023
56-KH/ĐUK Kế hoạch số 56-KH/ĐUK về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 Kế hoạch 22/12/2022
53-KH/ĐUK Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Kế hoạch 12/12/2022
55-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) Kế hoạch 12/12/2022
54-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) Kế hoạch 12/12/2022
49-KH/ĐUK Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kế hoạch 28/09/2022
46-KH/ĐUK Kế hoạch số 46-KH/ĐUK, ngày 25/8/2022 về việc học tập, quán triệt, truyên truyền Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Kế hoạch 26/08/2022
45-KH/ĐUK Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DOanh nghiệp tỉnh Bình Định (18/12/1992 - 18/12/2022) Kế hoạch 25/08/2022
44-KH/ĐUK Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 01/8/2022 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Kế hoạch 04/08/2022
43-KH/ĐUK Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Kế hoạch 27/07/2022

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top