VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

81-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2022 Báo cáo 20/04/2022
60-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 Báo cáo 21/10/2021
55-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 Báo cáo 26/07/2021
25-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Báo cáo 20/01/2021
12-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020 Báo cáo 26/10/2020
252-BC/ĐUK Báo cáo số 252-BC/ĐUK, ngày 06/5/2020, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2020 Báo cáo 07/05/2020
232-BC/ĐUK Báo cáo số 232-BC/ĐUK,, ngày 14/01/2020, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo 20/01/2020
234-BC/ĐUK Báo cáo số 234-BC/ĐUK, ngày 14/01/2020, báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 Báo cáo 20/01/2020
234-BC/ĐUK Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 Báo cáo 14/01/2020
219-BC/ĐUK Báo cáo số 219-BC/ĐUK, ngày 17/10/2019 của BTV Đảng ủy Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019 Báo cáo 17/10/2019
209-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Báo cáo 18/07/2019
183-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2019 Báo cáo 18/04/2019
171-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Báo cáo 22/01/2019
170-BC/ĐUK Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 Báo cáo 22/01/2019
153-BC/ĐUK Báo cáo số 153 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phướng hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 Báo cáo 17/10/2018
145-BC/ĐUK Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Báo cáo 10/07/2018
144-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 Báo cáo 09/07/2018
134-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2018 Báo cáo 24/04/2018
119-BC/ĐUK Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 Báo cáo 20/01/2018
115-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo 16/01/2018

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top