VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023) Đề cương tuyên truyền 04/10/2023
DCTT Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV Đề cương tuyên truyền 14/07/2023
TLTT Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII Đề cương tuyên truyền 21/06/2023
TLTT Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII Đề cương tuyên truyền 21/06/2023
ĐCTT Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 Đề cương tuyên truyền 17/05/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Đề cương tuyên truyền 17/05/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) Đề cương tuyên truyền 07/03/2023
ĐCTT "Đề cương về văn hoá Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam Đề cương tuyên truyền 07/03/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khoá XV Đề cương tuyên truyền 01/02/2023
DCTT Đề cương tuyên truyên kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) Đề cương tuyên truyền 12/12/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đề cương tuyên truyền 12/12/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV Đề cương tuyên truyền 12/12/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) Đề cương tuyên truyền 12/12/2022
ĐC TB TW6 Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Đề cương tuyên truyền 24/10/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) Đề cương tuyên truyền 18/10/2022
DCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) Đề cương tuyên truyền 07/10/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Đề cương tuyên truyền 28/09/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 -2022) Đề cương tuyên truyền 26/08/2022
ĐCTT Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Đề cương tuyên truyền 14/07/2022
DCTT Đề cương tuyên truyền kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV Đề cương tuyên truyền 13/07/2022

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top