VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023) Đề cương tuyên truyền 04/10/2023
TLCT Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II Thể lệ cuộc thi 04/08/2023
TLCT Thể lệc các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) Thể lệ cuộc thi 18/07/2023
395-CV/ĐUK Công văn số 395-CV/ĐUK, ngày 17/7/2023 vv tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyến thống ngành tuyên giáo của Đảng Công văn 18/07/2023
79-KH/ĐUK Kế hoạch số 79-KH/ĐUK thực hiện NQ số 27 của BCH TW Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới Kế hoạch 18/07/2023
393-CV/ĐUK Công văn số 393-CV/ĐUK về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, quốc hội khoá XV Công văn 14/07/2023
DCTT Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV Đề cương tuyên truyền 14/07/2023
383-CV/ĐUK Công văn số 383-CV/ĐUK vv tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII Công văn 21/06/2023
TLTT Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII Đề cương tuyên truyền 21/06/2023
TLTT Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII Đề cương tuyên truyền 21/06/2023
747-QĐ/UBKTTW Quyết định số 747 của UBKTTW ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm tra Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 06/06/2023
379-CV/ĐUK Công văn số 379-CV/ĐUK vv tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Công văn 05/06/2023
78-KH/ĐUK Kế hoạch số 78-KH/ĐUK triển khai thực hiện Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 Kế hoạch 22/05/2023
376-CV/ĐUK Công văn số 376-CV/ĐUK về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng trong thời gian tới Công văn 17/05/2023
ĐCTT Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 Đề cương tuyên truyền 17/05/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Đề cương tuyên truyền 17/05/2023
76-KH/ĐUK Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Kế hoạch 16/05/2023
77-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH TW Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với HTCT trong giai đoạn mới Kế hoạch 16/05/2023
73-KH/ĐUK Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới Kế hoạch 08/05/2023
74-KH/ĐUK Ké hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và NN ta ngày càng TSVM" của đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Kế hoạch 08/05/2023

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top