Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (28/03/2022)

Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK, ngày 28/3/2022 của BTV Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ

Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (22/02/2022)

Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 22/02/2022 của BTV Đảng ủy Khối về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

v/v thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (08/07/2021)

Công văn số 80-CV/ĐUK, ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối v/v thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

v/v tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy (01/07/2021)

Công văn số 79-CV/ĐUK ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh v/v tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy (Tải công văn tại đây!)

Các chương trình hành động số 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tải về tại đây)! 

Chương trình số 04-CTr/ĐUK, ngày 26/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (Chương trình hành động số 01) (21/12/2020)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025".

Chương trình số 05-CTr/ĐUK, ngày 26/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (Chương trình hành động số 02) (21/12/2020)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII về "Phát huy vai trò tổ chức Đảng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh".


ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top