VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

12-CT/TW Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022, Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Chỉ thị 26/08/2022
18/CT-UBND v/v chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Chỉ thị 29/09/2021
02-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Chỉ thị 14/12/2020
40-CT/TW Chỉ thị số 40-C/TW về việc tổ chức Tết năm 2020 Chỉ thị 20/01/2020
53-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" Chỉ thị 28/03/2019
40-CT/TU Sao lục số 61-QC/ĐUK, sao lục Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về nâng cao năng lực, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị 29/10/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top