Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của lòng dân (04/10/2023)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại, người anh hùng dân tộc. Với người dân Việt Nam và cả thế giới, Đại tướng trở thành hình mẫu đẹp, vị tướng huyền thoại, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan: Trách nhiệm và nhân văn (04/10/2023)

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 117-QÐ/TW ngày 18.8.2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan. Ðây là bước hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Ðảng; giúp cho Ðảng ta ngày càng thêm vững mạnh.

Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh Việt Nam (04/10/2023)

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt nhiều thành quả cách mạng to lớn.

Nhận diện và đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo hiện nay (04/10/2023)

Sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận nhân dân. Hoạt động của các tà đạo đó đã vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội... Chính vì vậy, việc nhận diện, đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết.

Chuyển đổi số, doanh nghiệp cần bắt đầu từ số hóa dữ liệu (04/10/2023)

Ngày 4-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức “Hội nghị Đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023”.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam (04/10/2023)

Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. 

Phát huy ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc (04/10/2023)

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất của công dân, trong đó có thanh niên. Việc phát huy ý thức, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần đưa thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top