VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

747-QĐ/UBKTTW Quyết định số 747 của UBKTTW ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm tra Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 06/06/2023
Số 354-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
số 34-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
89-QĐ/TW Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
1160-QĐ/ĐUK Quyết định ban hành "hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng" Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
Số 01-HD/UBKTTU Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
số 17-QĐ/UBKT Quyết định ban hành"hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
Số 05-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 16/02/2023
Biểu mẫu kiểm tra 2022 Biểu mẫu ban hành theo Công văn số 24-CV/UBKT, ngày 17/10/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối vv báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năn 2922 Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 24/10/2022
03-QĐ/ĐUK về tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 26/04/2022
806-QĐ/ĐUK Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 26/04/2022
QT Các Quy trình kèm theo Công văn số 20-CV/UBKT Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 31/03/2022
32-BS/ĐUK Sao lục Hướng dẫn số 02-HD/TW thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 15/12/2021
02-HD/TW Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 09/12/2021
30-BS/ĐUK Sao lục Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 08/12/2021
26-BS/ĐUK Sao lục Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 03/11/2021
37-QĐ/TW Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 25/10/2021
19-BS/ĐUK Sao lục Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 16/08/2021
04-QĐi/UBKT Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân (thay thế Quy định số 02-QĐi/UBKT ngày 05/7/2017) Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 01/04/2020
195-QĐ/TW Quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 18/06/2019

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top