Số văn bản

13-HD/ĐUK

Trích yếu

Hướng dẫn quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Ngày ban hành

19/04/2021

Cơ quan ban hành

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ghi chú

File đính kèm

Download

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top