VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BM Mẫu Quy chế làm việc của BCH đảng bộ (chi bộ) cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân trong đó Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ trở xuống + Quy chế làm việc của BCH đảng bộ (chi bộ) cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ + Quy chế làm việc của UBKT đảng ủy cơ sở kèm theo CV 159-CV/ĐUK Biểu mẫu 30/03/2022
BM Mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (kèm theo Kế hoạch 32-KH/ĐUK) Biểu mẫu 23/02/2022
BM Mẫu danh sách học viên kèm theo Thông báo số 41-TB/ĐUK, ngày 18/02/2022 của BTV Đảng ủy Khối Biểu mẫu 18/02/2022
BM Đề cương báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 (kèm theo công văn 16-CV/UBKT)) Biểu mẫu 02/11/2021
BM Biểu mẫu kèm theo Công văn 24-CV/BTCĐUK và Hướng dẫn 16-HD/ĐUK v/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 Biểu mẫu 29/10/2021
BM Đề cương báo cáo gửi kèm Công văn số 63-CV/ĐUK, ngày 18/5/2021 của BTV Đảng ủy Khối v/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Biểu mẫu 18/05/2021
BM Biểu mẫu gửi kèm Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK, ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp v/v kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư Biểu mẫu 06/04/2021
BM Biểu mẫu gửi kèm Công văn số 04-CV/BTC ngày 16/11/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối v/v hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 Biểu mẫu 17/11/2020
BM Biểu mẫu gửi kèm Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK HD kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 Biểu mẫu 12/11/2020
BM Mẫu kèm HD 33 của Ban Tổ chức Trung ương: Giấy giới thiệu + Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú + Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Biểu mẫu 10/11/2020
-ĐC/BC Đề cương báo cáo kèm Công văn số 13-CV/ĐUK Biểu mẫu 21/09/2020
BM Biểu mẫu xây dựng Quy chế làm việc cấp ủy + Quy chế làm việc UBKT + Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng SH chi bộ + Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng SH chi bộ Biểu mẫu 11/09/2020
568-CV/ĐUK Đề cương gửi kèm Công văn số 568-CV/ĐUK v/v tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên (File word) Biểu mẫu 15/06/2020
M/ĐUK Biểu mẫu thống kê đại hội chi bộ trực thuộc Biểu mẫu 19/03/2020
Biểu mẫu phục vụ đại hội cơ sở (đã bổ sung đề cương BCCT đại hội cơ sở) Biểu mẫu phục vụ đại hội cơ sở Biểu mẫu 14/02/2020
Biểu mẫu kèm Công văn số 460-CV/ĐUK File Word Đề cương + Phụ lục gửi kèm Công văn số 460-CV/ĐUK v/v tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Biểu mẫu 24/06/2019
Biểu mẫu kèm Công văn số 462-CV/ĐUK Đề cương báo cáo + biểu mẫu gửi kèm Công văn số 462-CV/ĐUK v/v báo cáo nhanh thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Biểu mẫu 20/06/2019
-P/ĐUK Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (ban hành kèm theo Công văn số 403-CV/ĐUK, ngày 30/01/2019 Biểu mẫu 30/01/2019
Biểu mẫu viết bài thu hoạch kết quả học tập, quá triệt, triển khai thực hiện các nội dung HN Trung ương 8, khóa XII của Đảng Biểu mẫu viết bài thu hoạch kết quả học tập, quá triệt, triển khai thực hiện các nội dung HN Trung ương 8, khóa XII của Đảng Biểu mẫu 11/12/2018
--- Mẫu đăng ký học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Biểu mẫu 01/01/2018

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top