VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

TL Thể lệ giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022 - 2023 Thể lệ cuộc thi 14/03/2023
99-QĐ/TW Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng Quy định 14/03/2023
254-CV/ĐUK Công văn số 254-CV/ĐUK, về việc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 Công văn 07/03/2023
256-CV/ĐUK Công văn số 256-CV/ĐUK, về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023 Công văn 07/03/2023
66-KH/ĐUK Kế hoạch số 66-KH/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hoá Viêt Nam" (1943 - 2023) Kế hoạch 07/03/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) Đề cương tuyên truyền 07/03/2023
ĐCTT "Đề cương về văn hoá Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam Đề cương tuyên truyền 07/03/2023
TL Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 Thể lệ cuộc thi 07/03/2023
Số 354-QĐ/UBKTTW Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
số 34-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
89-QĐ/TW Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
1160-QĐ/ĐUK Quyết định ban hành "hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng" Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
Số 01-HD/UBKTTU Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
số 17-QĐ/UBKT Quyết định ban hành"hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 21/02/2023
Số 05-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng 16/02/2023
248-CV/ĐUK Công văn số 248-CV/ĐUK, ngày 13/02/2023 vv tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) Công văn 14/02/2023
29-HD/ĐUK Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK, ngày 08/02/2023 về hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023 Hướng dẫn 09/02/2023
62-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Kế hoạch 09/02/2023
ĐCTT Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khoá XV Đề cương tuyên truyền 01/02/2023
57-KH/ĐUK Kế hoạch số 57-KH/ĐUK về công tác khoa giáo năm 2023 Kế hoạch 13/01/2023

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top