Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ (28/03/2022)

Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK, ngày 28/3/2022 của BTV Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top