v/v hướng dẫn việc công bố, lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên và NLĐ vào dự thảo các văn kiện trình ĐH XIII của Đảng + Dự thảo các văn kiện (21/10/2020)

- Hướng dấn số 03-HD/ĐUK, ngày 20/10/2020 của BTV ĐUK hướng dẫn việc công bố, lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên và NLĐ vào dự thảo các văn kiện trình ĐH XIII của Đảng. (Tải File ở đây!)

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. (Tải file ở đây!)

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. (Tải file ở đây!)

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. (Tải file ở đây!)

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. (Tải file ở đây!)


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top