Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (13/03/2023)

Ngày 22/02/23, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của UBKT Tỉnh ủy. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023

Theo đó, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 41 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đang công tác tại các cơ quan Đảng của tỉnh; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% số đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của UBKT Tỉnh ủy. Trong đó, có 15 đồng chí là đối tượng của Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (sẽ được tiến hành theo quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát); 26 đồng chí được tiến hành theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tổng số 41 đồng chí đang công tác tại 24 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 38%.

Để tiến hành lựa chọn 26 đồng chí được xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng nêu trên, trước mắt năm 2023, UBKT Tỉnh ủy tiến hành đề xuất chọn 09 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo địa bàn, có tổng số 64 đồng chí đảng viên thuộc đối tượng kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, cùng với 09 đồng chí là người đứng đầu, 17 đồng chí sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên theo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong số 55 đồng chí còn lại.

Ngày 01/3/2023 vừa qua, tại Hội trường cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyên trách và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. Trên cơ sở cách thức lựa chọn đã được đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy triển khai, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyên trách đã tiến hành bốc thăm chọn ngẫu nhiên 17 đồng chí.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyên trách và đại diện lãnh đạo các đơn vị bốc thăm chọn các đồng chí xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Theo kế hoạch được phê duyệt, thời điểm tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng là 45 ngày, kể từ ngày ra quyết định xác minh cho đến ngày Tổ xác minh báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại kỳ họp. Nội dung xác minh gồm tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục, thời gian…; có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai./.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định

Nguồn: binhdinh.dcs.vn; Số ra ngày 10/3/2023


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top