Số văn bản

07-BS/ĐUK

Trích yếu

Sao lục Công văn số 95-CV/VPTW, ngày 24/02/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng v/v gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng + Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày ban hành

03/03/2021

Cơ quan ban hành

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ghi chú

File đính kèm

Download

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top