Số văn bản

Số 02-HD/UBKTTW

Trích yếu

Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về giám sát trong Đảng

Ngày ban hành

07/11/2018

Cơ quan ban hành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ghi chú

File đính kèm

Download

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top