v/v thực hiện các Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành (31/03/2022)

- Công văn số 20-CV/UBKT, ngày 31/3/2022 của UBKT Đảng ủy Khối v/v thực hiện các Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành + Sao lục số 01-BS/UBKT ngày 31/3/2022 của UBKT Đảng ủy Khối sao lục Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng: Tải file tại đây!

- Các quy trình kèm theo: tải file tại đây!


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top