v/v gửi quy chế, quy định của cấp ủy (30/03/2022)

- Công văn số 159-CV/ĐUK, ngày 30/3/2022 của BTV Đảng ủy Khối v/v gửi quy chế, quy định của cấp ủy: Tải file Công văn tại đây!

- Mẫu Quy chế làm việc của BCH đảng bộ (chi bộ) cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân trong đó Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ trở xuống: Tải file các quy chế mẫu tại đây!

- Mẫu Quy chế làm việc của BCH đảng bộ (chi bộ) cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ: Tải file các quy chế mẫu tại đây!

- Mẫu Quy chế làm việc của UBKT đảng ủy cơ sở: Tải file Quy chế tại đây!


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top