[Mẫu] Một số biểu mẫu thống kê (01/01/2018)

Biểu số 1-BTCTW: Thống kê tăng, giảm Đảng viên

Biểu số 2-BTCTW: Thống kê Đảng viên mới kết nạp

Biểu số 3-BTCTW: Thống kê đội ngũ Đảng viên

Biểu số 4-BTCTW: Thống kê Đảng viên chia theo dân tộc và tôn giáo

Biểu số 5-BTCTW: Thống kê tổ chức Đảng và Đảng viên trong các loại hình cơ sở

Biểu số 6A-BTCTW: Thống kê đánh giá chất lượng tổ chức Đảng

Biểu số 6B-BTCTW: Thống kê đánh giá chất lượng Đảng viên

Biểu số 7-BTCTW: Thống kê về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Biểu số 8A-BTCTW: Thống kê cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

Biểu số 8B-BTCTW: Thống kê cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Biểu số 8C-BTCTW: Thống kê cán bộ chủ chốt cấp xã

Biểu số 9A-BTCTW: Thống kê cấp ủy tỉnh, thành phố và Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Biểu số 9B-BTCTW: Thống kê cấp ủy huyện (tương đương) trực thuộc cấp tỉnh

Biểu số 9C-BTCTW: Thống kê cấp ủy cơ sở

Biểu số 10A-BTCTW: Thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách (Ở cơ quan, đơn vị khối Đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện)

Biểu số 10B-BTCTW: Thống kê số người hưởng lương ngân sách tăng, giảm trong năm(Ở cơ quan, đơn vị khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện)

Biểu số 10C-BTCTW: Thống kê tình hình hưởng lương ngân sách năm 20.. dự kiến năm 20..(Ở các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện)

Biểu số 11-BTCTW: Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 20..

Biểu số 12A-BTCTW: Thống kê về kết quả luân chuyển cán bộ năm 20..

Biểu số 12B-BTCTW: Thống kê về công tác luân chuyển cán bộ (Cấp tỉnh và cấp huyện)

Biểu số 13-BTCTW: Thống kê về kết quả điều động, biệt phái cán bộ năm 20..

Biểu số 14A-BTCTW: Thống kê kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, thành phố

Biểu số 14B-BTCTW: Thống kê kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trên cơ sở

Biểu số 14C-BTCTW: Thống kê kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ cấp cơ sở

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top