Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (21/02/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 21/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 02 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và hơn 400 đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo Chương trình, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (đặc biệt là cán bộ, đảng viên tại các tổ chức đảng có số lương đảng viên ít không đủ điều kiện tổ chức hội nghị riêng) trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyễn Quang - CVP ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top