Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp (18/12/2022)

Ngày 16.12, Đảng bộ Khối DN tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (18.12.1992 - 18.12.2022).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đại biểu Trung ương có đồng chí Lâm Văn Hòa - Hàm vụ trưởng Vụ 2, Ban Dân vận Trung ương.

Cách đây 30 năm, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 29.6.1992 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các DN trên địa bàn và xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, ngày 18.12.1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ra quyết định thành lập Đảng bộ Khối DN nhà nước tỉnh (nay là Đảng bộ Khối DN tỉnh), là đảng bộ tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Lê Văn Hồng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: M.LÂM

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy khối cùng các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ luôn đồng hành cùng các DN, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển DN, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng các DN trong Khối đạt 15 - 17%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 13%/năm, nộp ngân sách tăng bình quân hằng năm 9,4%.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong những năm qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường thành lập tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác vận động quần chúng, xây dựng các đoàn thể trong DN được tăng cường... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng DN và toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận, liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối DN tỉnh đã đạt được trong 30 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn biểu dương thành tích mà Đảng bộ Khối DN tỉnh đã đạt được trong 30 năm qua. Ảnh: M.LÂM

Theo đồng chí Lê Kim Toàn, DN và doanh nhân có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế; người lao động là vốn quý của mỗi DN, là động lực phát triển của xã hội. Vì vậy, thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối DN tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối gắn chặt nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển DN, phát triển lực lượng sản xuất trong DN; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Trong đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức các tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức, sản xuất kinh doanh của DN; đẩy mạnh hơn nữa việc thành lập tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Chú trọng đối mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đang gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, mô hình quản trị của DN. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng đối với người lao động trong các DN ngoài khu vực nhà nước và chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong từng DN và sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Đảng ủy khối và mỗi tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của các DN, đội ngũ doanh nhân và đội ngũ trí thức trong các DN, giai cấp công nhân hiện đại trong phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Mặt khác, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN và thu nhập, đời sống của người lao động. Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời để xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, phát triển DN; đảm bảo quyền lợi của người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động. Mỗi DN trong Đảng bộ Khối nơi có tổ chức Đảng hoạt động cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng và phát triển DN trở thành những DN đầu tàu trong sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị DN, tuân thủ pháp luật, xây dựng thương hiệu, tạo dựng chữ tín trên thị trường.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong các DN cần tăng cường vai trò lãnh đạo, định hướng các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vì lợi ích của DN, của người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nghĩa vụ của DN đối với nhà nước; vận động DN tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng khen cho lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh. Ảnh: M.LÂM

Nhân dịp này, cơ quan Đảng ủy Khối DN tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 - 2022.

MAI LÂM

Nguồn: baobinhdinh.vn; Số ra ngày 16/12/2022


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top