Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (13/12/2022)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 13/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng uỷ Khối; Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và 150 đồng chí là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối; các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng uỷ Khối nhằm nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Chương trình, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị là dịp để các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng uỷ Khối nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó các cấp uỷ tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động của đơn vị; góp phần triển khai thực hiện các Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Ngọc Trâm, Văn phòng Đảng uỷ Khối


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top