Đảng bộ khối Doanh nghiệp Bình Định - 25 năm xây dựng và trường thành (28/12/2017)

Tháng 6/1992, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VII đề ra nghị quyết về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Trong đó nhấn mạnh "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phù hợp với yêu cầu khách quan của cách mạng trong tình hình mới ... Trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh, giữ vững ổn định chính trị". Thực hiện chỉ đạo này cộng với nhu cầu bức thiết của tỉnh lúc bấy giờ là tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 28/12/1992, Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XIV đã ra quyết định số 110 thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Kể từ đó đến nay trải qua 25 năm, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả góp phần vào công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top