Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. (16/05/2023)

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 06/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW. Ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Theo đó, nhằm có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp, tạo điều kiện cho đảng viên ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, chi bộ đông đảng viên thực hiện việc sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên, qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp.

Việc thí điểm sinh hoạt đảng cần đảm bảo nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện chặt chẽ, đúng phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, cách thức sinh hoạt trực tuyến và sinh hoạt theo tổ đảng; tránh lạm dụng làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cụ thể:

Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm:

Đối với sinh hoạt đảng trực tuyến: Đảng bộ cơ sở, chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến.

Đơn vị có tính chất đặc thù được xác định là đơn vị có đảng viên công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng, đơn vị có chi nhánh, văn phòng đại diện, công trình ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt được xác định là đơn vị có đảng viên ở nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn bị cô lập kéo dài hoặc nơi có dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, không được tập trung đông người theo quy định của pháp luật.

Đối với sinh hoạt đảng theo tổ đảng: Chi bộ được thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng là chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên và có thành lập tổ đảng.

Việc thí điểm cần đảm bảo nguyên tắc:

Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin.

Việc tổ chức sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; đảng viên thuộc phạm vi, đối tượng xác định được sinh hoạt đảng trực tuyến với tổ chức đảng. Trong trường hợp tất cả đảng viên của tổ chức đảng không thể tập trung tại cùng một địa điểm thì thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến đối với toàn thể đảng viên.

Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến không quá 1 lần trong năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không 3 lần trong năm. Đảng bộ cơ sở, chi bộ do hoàn cảnh đặc biệt được sinh hoạt đảng trực tuyến thì ngay sau khi trở lại bình thường phải sinh hoạt đảng trực tiếp theo quy định.

Chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ được áp dụng không quá 3 lần trong năm.

Về nội dung sinh hoạt: Thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối.

Về cách thức tổ chức sinh hoạt đảng: Việc sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đối với sinh hoạt đảng theo tổ đảng: Trước khi tiến hành sinh hoạt, chi ủy phải họp, định hướng nội dung, phân công chi ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tổ đảng; trường hợp cần thiết có thể mời đồng chí tổ trưởng tổ đảng không phải chi ủy viên dự họp.

Việc thí điểm được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.

VĂN TUÂN – Phó BTC ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top