Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (16/03/2023)

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 16/3/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối, Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hơn 100 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cấp ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối quán triệt Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và định hướng thông tin công tác tuyên truyền trong thời gian đến.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên hiểu rõ, đầy đủ những nội dung cơ bản quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Nguyễn Quang - UV BTV, Chánh Văn phòng ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top