Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (15/05/2023)

Ngày 15/5/2023, tại thành phố Quy Nhơn, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng, đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

(Đồng chí Lê Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định chỉ đạo tại hội nghị)

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân; nâng cao tinh thần tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên trong Khối; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động; giữ vững an ninh trật tự tại các đơn vị; tạo tâm lý an tâm, gắn bó lâu dài của người lao động với đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lơi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ Khối.

Năm 2022, doanh thu trong Khối đạt khoản 93.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoản 4.400 tỷ đồng; nộp ngân sách 3.617 tỷ đồng; xuất khẩu 855,92 triệu USD; nhập khẩu 115,82 triệu USD; lao động duy trì thường xuyên 45.000 người; thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trong Khối 10 triệu đồng/người/tháng, chi trả bảo hiểm xã hội khoản 143 tỷ đồng; công tác xã hội từ thiện khoản 34 tỷ đồng, đảm bảo được các quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động…

Kết quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong 2 năm 2021 và 2022 của Đảng bộ Khối gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đạt được những kết quả tốt: Đảng bộ Khối không có cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn ở mức cao (tổ chức đảng trên 92%, đảng viên trên 96%), tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm đạt trên 4%.

Cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngại hiểm nguy để tham gia bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong phòng, chống dịch Covid -19;  tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh, lũ lụt, đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa … qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định (thứ 5 từ trái sang) và đồng chí Lê Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định (thứ 5 từ phải sang) tặng giấy khen cho các tập thể

Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng những kết quả của Đảng bộ Khối và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong thời gian tới:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức, cá nhân.

Thứ hai, tập trung quán triệt, thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng về nêu gương trong cán bộ, đảng viên trong các quy định: Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 109-QĐ/TW này 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm… làm cho cán bộ, đảng viên thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú.

Thứ ba, các  cấp ủy phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, thu nhập, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động; chủ động các phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; đảm bảo an ninh, trật tự … tại các đơn vị. Tăng cường các hoạt động góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội hướng đến các đối tượng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các đơn vị được phân công kết nghĩa…

Thứ tư, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; phát triển đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng theo kế hoạch và chất lượng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lang tỏa những gương người tốt việc tốt.

Trong thời gian tới trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, gây ra nhiều khó khăn, thách thức đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng cùng với lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tối đa tính chủ động, nắm chắc dự báo tình hình, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập và các quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trình hình mới.

Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

 

 

 

 


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top