Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (14/04/2023)

Ngày 14/4/2023, tại hội trường số 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc địa bàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Quang cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí đại biểu Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đại diện chủ doanh nghiệp tư nhân, các đồng chí đại biểu bí thư, phó bí thư tổ chức đảng, đại biểu Lãnh đạo doanh nghiệp. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Lê Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối gợi ý nội dung thảo luận

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nêu rõ: Thời gian qua, cùng với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sự quan tâm, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp phát triển, các tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc pháp luật về sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng quy định về việc nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Hều hết đảng viên trong doanh nghiệp nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên,... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, đặc biệt là về công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hội thảo nhằm tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đối với công tác phát triển đảng viên, Báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trình bày đã khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Khối luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

 Trong công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa ra nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; tích cực phát động, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, kịp thời phát hiện các cá nhân, quần chúng, đoàn viên tiêu biểu; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên, gắn với trách nhiệm cụ thể trong công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp đảng viên;….

Từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 598 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên mới kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 225 đồng chí, chiếm tỷ lệ 36,1% tổng số đảng viên mới kết nạp, nâng tổng số đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên 1.706 đồng chí, chiếm tỷ lệ 52,93% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có địa bàn quản lý hơn 200 doanh nghiệp thuộc các loại hình với hơn 30.000 công nhân, lao động. Trong đó, 92 doanh nghiệp có tổ chức đảng (với 3.223 đảng viên và hơn 21.000 lao động), gồm 75/77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (01 chi bộ cơ sở cơ quan Đảng ủy Khối, 01 Đảng bộ cơ sở Khu Kinh tế tỉnh) và 17 doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Khu Kinh tế tỉnh.

Tổng số 92 tổ chức đảng doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối, có 25 đảng bộ cơ sở, 50 chi bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên 50% vốn Nhà nước, 72 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức tới công tác phát triển đảng viên mới; còn lúng túng trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp đảng viên; số lượng đảng viên kết nạp còn ít so với tổng số lao động trong các doanh nghiệp; số lượng đảng viên là đoàn viên, nữ, công nhân trực tiếp sản xuất còn ít;…

Tại Hội thảo, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã tích cực phát biểu, chia sẻ những kết quả đạt được; thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; chia sẻ các giải pháp hiệu quả để các cấp ủy nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Đồng thời cũng làm rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy và hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Văn Tuân – PBTC ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top