Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023. (24/04/2023)

Khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Ba tháng đầu năm 2023 bên cạnh điều kiện thuận lợi còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tình hình chiến tranh Nga – Ucraina, thị trường nguyên, nhiên, vật liệu, thị trường tiêu thụ không ổn định, tình hình lạm phát tại Mỹ, Châu Âu,…. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tháo gỡ khó khăn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh; các cấp ủy đảng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp và cán bộ, công nhân lao động trong Khối đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đã tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị: Kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp thuộc Khối đạt 212,4 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 (chiếm 59% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh). Kim ngạch nhập khẩu đạt 18,17 triệu USD (chiếm 22% kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 2,33 triệu TTQ, giảm 26% so với cùng kỳ 2022. Về hoạt động du lịch: Lượng khách đến trong 3 tháng đầu năm 2023 thông qua các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch thuộc Đảng bộ Khối là 37.721 lượt người (giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022). Các công ty bảo hiểm trong Khối thực hiện công tác chi trả bồi thường đảm bảo kịp thời, trong 3 tháng đầu năm 2023 đã chi trả bồi thường 46,81 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ). Về hoạt động ngân hàng: Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2023 là 13,94 nghìn tỷ đồng (trong đó dư nợ trung dài hạn: 6,86 nghìn tỷ đồng), nợ xấu: 37 tỷ đồng (chiếm 0,27% trên tổng dư nợ), tổng nguồn vốn huy động đạt 18,78 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn tự huy động: 10,92 nghìn tỷ đồng). Đa số doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong Khối đã nộp vào ngân sách Nhà nước 740,5 tỷ, trong đó nộp ngân sách của tỉnh 533,3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tiếp tục được tăng cường:

 Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, nhất là trong dịp lễ, tết. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức các hội nghị, các lớp học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng. Đảng ủy Khối đã mở 03 lớp tập trung cho hơn 570 lượt cán bộ chủ chốt; mở 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 85 đồng chí; 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 92 quần chúng ưu tú; Đảng ủy Khối đã thành lập 01 chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 24 đảng viên mới (trong đó, đoàn viên thanh niên là 16 đồng chí, chiếm 66,6% đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ; 05 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 20,8% tổng số đảng viên mới được kết nạp); công nhận đảng viên chính thức 42 đồng chí;... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đoàn Khối và các đoàn cơ sở đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt phong trào xung kích, các hoạt động tình nguyện. Trong 3 tháng đầu năm 2023, các cấp Đoàn Khối đã thăm, tặng 1.200 suất quà, tổ chức hiến 153 đơn vị máu; Đoàn Khối đã giới thiệu 22 đoàn viên ưu tú cho các chi, đảng bộ;…. Tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy tốt vài trò bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống công đoàn viên.

VĂN TUÂN – PTBTC ĐUK 


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top