Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. (13/01/2023)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12

Khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị:

Trong năm 2022 bên cạnh điều kiện thuận lợi còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự biến động của thị trường, tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga - Ucraina,… ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tháo gỡ khó khăn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh; các cấp ủy đảng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp và cán bộ, công nhân lao động trong Khối đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đã tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực: Kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp thuộc Khối đạt 855,9 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 (chiếm 54% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh). Kim ngạch nhập khẩu đạt 115,8 triệu USD (chiếm 25% kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 12,65 triệu TTQ. Về hoạt động du lịch: Lượng khách đến trong năm 2022 thông qua 06 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch thuộc Đảng bộ Khối là 206.575 lượt người (tăng 522% so với cùng kỳ năm 2021). Các công ty bảo hiểm trong Khối thực hiện công tác chi trả bồi thường đảm bảo kịp thời, trong năm 2022 đã chi trả bồi thường 142,7 tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ). Về hoạt động ngân hàng: Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 là 75,91 nghìn tỷ đồng (trong đó dư nợ trung dài hạn: 19,69 nghìn tỷ đồng), nợ xấu: 217 tỷ đồng (chiếm 0,3% trên tổng dư nợ), tổng nguồn vốn huy động đạt 72,96 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn tự huy động: 63,83 nghìn tỷ đồng). Đa số doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước, trong năm 2022, các doanh nghiệp trong Khối đã nộp vào ngân sách Nhà nước 3.617 tỷ, trong đó nộp ngân sách của tỉnh 2.766 tỷ đồng.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được tăng cường:

 Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, nhất là trong dịp lễ, tết, trước, trong và sau đại hội chi bộ trực thuộc. Trong năm 2022, Đảng ủy Khối đã mở mở 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 133 đồng chí; 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 345 quần chúng ưu tú; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 97 đồng chí cấp ủy viên cơ sở; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 77 đồng chí. Chỉ đạo, phối hợp khảo sát, thành lập 02 chi bộ trực thuộc trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 142 đảng viên mới (trong đó, đoàn viên thanh niên là 85 đồng chí, chiếm 60% đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ; 66 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 46,5% tổng số đảng viên mới được kết nạp); công nhận đảng viên chính thức 144 đồng chí; phát thẻ đảng cho 130 đồng chí;... Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả, đến ngày 30/9/2022, 225/225 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội thành công. Công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp Đảng bộ Khối thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kết quả năm 2022, có 18 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đoàn Khối và các đoàn cơ sở đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt phong trào xung kích, các hoạt động tình nguyện. Trong năm 2022, Đoàn Khối đã thành lập 02 tổ chức đoàn, giới thiệu 85 đoàn viên ưu tú cho các chi, đảng bộ xem xét kết nạp. Tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy tốt vài trò bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống công đoàn viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo triển khai việc biên soạn Lịch sử 30 hình thành, phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Tổ chức Hội thao công nhân, viên chức lao động Khối Doanh nghiệp lần thứ VII; Chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (18/12/1992-18/12/2022).

Văn Tuân - BTC Đảng ủy Khối


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top