“Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định” (16/12/2022)

Sáng ngày 16/12/2022, tại thành phố Quy Nhơn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (18/12/1992 - 18/12/2022).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ Ban xây dựng Đảng Trung ương, đại biểu nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; đại biểu thành ủy, thị ủy, huyện ủy, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; đại biểu Đảng uỷ Khối các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các khoá; các đồng chí trong Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa 7; các đồng chí đại biểu, đại diện cấp uỷ, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.

 

Cách đây 30 năm, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 29/6/1992 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn và xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, ngày 18/12/1992, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) đã ra quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhà nước tỉnh (nay là Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh) là đảng bộ tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy được thành lập sớm nhất trong cả nước.

Trong những năm đầu thành lập hoạt động của Đảng bộ Khối gặp những khó khăn nhất định, phần lớn các doanh nghiệp nhà nước lúc bấy giờ là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp chưa hợp lý, kém hiệu quả; khả năng cạnh tranh yếu trên thị trường trong nước và quốc tế ....

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, qua 7 kỳ đại hội, hiện nay, Đảng bộ Khối có 85 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gồm 34 đảng bộ cơ sở và 51 chi bộ cơ sở (225 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 03 đảng bộ bộ phận); 27 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước; 12 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước không chi phối; 42 tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước; 02 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 01 tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Đảng ủy Khối, 01 tổ chức cơ sở đảng là Đảng bộ Khu kinh tế tỉnh, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối hiện nay là 3.688 đảng viên và trên 40.000 cán bộ, công nhân và người lao động.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối đạt được trong thời gian qua: Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các doanh nghiệp trong Khối đạt từ 15% - 17%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 13%/năm, nộp ngân sách tăng bình quân hàng năm 9,4% và chiếm 30% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh; bảo đảm việc làm thường xuyên cho hàng chục ngàn lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; điều kiện làm việc, đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động ngày càng được quan tâm; an ninh, an toàn doanh nghiệp ngày càng được chú trọng; đảm bảo an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Triển khai  thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp và toàn Đảng bộ.

 

Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 06 tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Khối được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, 11 đơn vị được nhận Huân chương Độc lập và 25 đơn vị được nhận Huân chương Lao động từ hạng Ba đến hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước và các ban ngành, đoàn thể tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng. Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen, tặng Cờ thi đua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, và hạng Nhì cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ cho 15 tổ chức cơ sở đảng và tặng Bằng khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền trong các nhiệm kỳ qua.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức các tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng đối với người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong từng doanh nghiệp và sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, Đảng ủy Khối và mỗi tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp, giai cấp công nhân hiện đại trong phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, quyền lợi trực tiếp của doanh nghiệp và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động. Mỗi doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng và phát triển doanh nghiệp trở thành hình mẫu trong sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, xây dựng thương hiệu, tạo dựng chữ tín trên thị trường, trong cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, định hướng các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vì lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước; vận động doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.

Nguyễn Hồng Nguyên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top